Тек на настава

Почеток: 02 октомври
Крај: 10 јуни
Број на часови: 120/130
Предавања: 2 пати неделно
Термини: 18:00-19:25 и 19:30-20:55
Цена: до 30 јуни – €600, до 30 септември €670
Контакт: 078 499 273 – Скопје;
078 341 777 – Охрид

Академии

it-basic

Основно ниво
(Basic IT skills)

Опис

IТhink академијата слави 8 години од своето постоење, а целта е децата да се стекнат со знаење од областа на технологијата. Во Basic нивото децата ги поставуваат темелите за понатамошната работа и учење имплементирано низ многу работа, вежби и задачи како и стекнување на знаење опфатено од областа на пет различни модули колку што всушност го сочинуваат самото ниво.

it-advanced

Напредно ниво
(Advanced Level)

ОПИС

Advanced претставува напредено ниво за креирање на реални веб-страници каде што децата се запознаат со процедурите за креирање и одржување на истите. Целите вклучуваат визуелизирање, графичко создавање на елементи на страницата и продолжување на процесот до моментот кога страницата не е целосно функционална.

it-upper

Високо ниво
(Upper level)

ОПИС

Upper нивото е насочено кон креирање игри со најсoвремените софтвери (Unity и Maya) преку кои се изучуваат основите на гејм дизајнот. На академијата се изучуваат најважните концепти: на поставување проект, работење со сцени на Unity, употреба на техники и елементи, основи на анимација во Unity, создавање и имплементирање на механики на играта и  се што го сочинува гејм дизајнот. За време на академијата, секој ученик има задача да креира и развива своја игра и на крајот да ја презентира како завршен проект